Friskvård

Glimma Barn & Ungdom hjälper familjer,barn och unga som tillsammans söker en gemensam aktivitet som är fri från prestations krav. I GlimmaHouse lokaler skapas en långsiktig och hälsosam livsstil.

Träningsglädje under samma tak

Föreningen Glimma barn och ungdom startade med syfte att hjälpa barn, ungdomar och deras familjer att få ett bättre mer hälsosamt liv tillsammans. Grundaren och initiativtagaren är Sussi Wilen Dacke, som tidigare arbetade som fritidspedagog. Glimma barn & ungdom är hennes livsprojekt och dröm. Att få alla barn och ungdomar att få känna ett egen värde.

Idén med Glimma

Målet är att nå självkänsla, glädje och gemenskap utifrån personlig utveckling. Denna utveckling sker genom att barn och ungdomar lyckas med något de tidigare trott vara omöjligt. I sammanhanget är den gemenskap som skapas genom att barn får andra barn som mentorer, och sin egen familj som stöd, av yttersta vikt.

Finansiering med mera

Glimma barn & ungdom är i stort behov av ekonomiska hjälpmedel för att kunna fortsätta bedriva verksamheten.Finansiering sker från företag och privatpersoner som vill hjälpa till och stötta föreningen. Det finns i dag några olika nivåer och paket för den som vill bidra, och varje bidrag tas naturligtvis emot med glädje.

 

övervikt Falun