Glimma för alla!

Föreningen Glimma barn och ungdom bygger starka kroppar utan prestationskrav och våra aktiviteter skapar gemenskap,inspiration och glädje för alla i familjen.

Idag har verksamheten i GlimmaHouse växt och många familjer,barn och unga som kommer till GlimmaHouse för att få en gemensam aktivitet för hela och alla i familjen utan prestationskrav!

Fysisk ohälsa

Det är aldrig för sent att ta tag i sin hälsa och börja ett aktivt liv. Vad tänker du är en viktig investering för hälsa och glädje för din familj? Hos oss är barnen och ungdomarna i fokus och ni föräldrar får hänga på.

GlimmaHouse verksamhet

I GlimmaHouse anpassas aktiviteterna efter individen. Det viktiga är att ge en personlig utveckling och en stärkt självkänsla, och det kan uppnås genom att individen själv ser sin förbättring. Ett av Glimmas mål är att barn och ungdomar ska våga göra något de inte vågat göra eller provat förut och tillsammans med andra familjer,barn och unga.Glimma bidrar till minskad fysisk ohälsa Dalarna. Rörelseglädje för alla och för hela familjen där alla är involverade i familjens livsstils förändring.

Hur du kan bidra

Tack vare företagare och privatpersoner som vill motverka fysisk ohälsa i Dalarna finansieras Glimma Barn & Ungdom. Om du själv vill vara med och bidra finns det några olika nivåer av samarbete och bidrag, som du kan läsa om på webbplatsen. Och om du har några frågor är det bara att du hör av dig.

Fysisk ohälsa Dalarna