Vad är Glimma?

Hej alla!

Jag heter Sussi och är initiativtagare och grundare till föreningen Glimma barn och ungdom. Min dröm med Glimma och GlimmaHouse är att få alla barn och unga att känna ett egen värde och en glädje över att få lyckas. GlimmaHouse genomsyras av kost, träning och hälsa för familjer, barn och unga som tillsammans söker en gemensam aktivitet som är fri från prestations krav samtidigt ges förutsättningar till bättre hälsa och ökad fysisk aktivitet – tillsammans.

Rörelseglädje när det är som bäst och här finns även ett Glimma fritids med värde för ALLA barn och unga som söker en plats att få vara den man är.

Det är Glimma och vet ni – Jag älskar mitt arbete tillsammans med TeamGlimma, varje dag är en gåva och varje dag är unik. Tack alla ni som gör det möjligt för Glimma att få Glimma vidare – NI gör skillnad för många!

Initiativet Glimma

Glimma skapades 2014, efter en vision av Sussi Wilen Dacke, som då arbetade inom skola/barnomsorg i Falu kommun. Med mål att för alla barns rättighet och möjlighet öppnade Sussi föreningen Glimma barn och ungdom.

Friskvård för alla i familjen och tillsammans.Föreningen har växt till en unik verksamhet som hjälper familjer,barn och unga att finna trygghet i sig själv med en mötesplats och träning där alla blir sedda för den de är.Från Glimma House kan ALLA känna trygghet i sin träning utan prestationskrav inför sig själv eller andra, bara var, den man är.Det ska finnas en plats för alla och inte bara för eliten!

Glimmas syfte

Glimma skapar förutsättningar för fler familjer,barn och unga att finna motivation,glädjen och ge redskapen för ett aktiv liv med rörelseglädje.

  • Glimma erbjuder friskvård för alla i familjen resultatet blir en gemensam vinst i en hälsosammare livsstil.
  • Att barn, ungdomar och unga vuxna får bygga upp självförtroende och få en positiv självkänsla.
  • Att börja tro på sig själv och få motivation att utföra dagliga aktiviteter som skola och arbete.
  • För en familj kan det vara att sammanföra familjen till en gemenskap som ger tryggare relationer eller att familjen har ett behov av en livsstilsförändring med resultat och vinst i en hälsosammare livsstil.

Glimmas mål

Målet är att genom Glimmas verksamhet nå trygghet, självkänsla, nya vänner och familjer som möter varandra och stärks i sin egen familjesituation.

Att man genom Glimmas verksamhet vågar göra det man inte vågade tidigare och nått en personlig utveckling.

Resultatet blir en personlig vinst som även förenar familjen närmare varandra.

Hur arbetar vi för att nå våra mål?

Att på ett lustfyllt sätt förmedla kost, träning och hälsa samt få familjerna att våga, vilja och förändra. Vi ger familjerna ”redskapen” och stöttar och motiverar deras VARFÖR.

Genom fysisk träning på en nivå som passar familjerna ,barnet/ungdomen, byggs självförtroende och en fysisk hälsa upp. Genom möte och aktiviteter i grupp med andra i liknande situation, byggs förtroende och vänskap.

Nya intressen skapas och man blir sedd för den man är, självkänsla den egna starka viljan byggs upp. Hos Glimma utvecklas barn och unga och dom äldre ungdomarna blir mentorer för dom yngre barnen och på så sätt skapas en samhörighet och trygghet.

Glimmas arbete är att engagera hela familjen kring barnet/ungdomens resa, för att på så sätt ge det fullständiga stödet och kunskapen i vad familjemedlemmen går igenom. Familjen utövar tillsammans aktiviteter som träning, kostrådgivning, familjedagar.

Hur arbetar vi för att nå våra mål?

Jag heter Sussi och är grundare till Glimma barn och ungdom som startade hösten 2014. Jag har en bakgrund som fritidspedagog och arbetat med barn och ungdomar i över 15 år i Falukommun. Jag sadlade om och utbildade mig till personlig tränare och kostrådgivare. Jag har alltid haft ett intresse för barn och en hälsosam livsstil, det resulterade i att jag just nu förverkligar min dröm. Glimma barn och ungdom är mitt stora livsprojekt.

Vi borde se alla barns behov och att barnen får en chans att utveckla sig själva efter sin egen förmåga. Det ska finnas plats för alla, inte bara för eliten!

Varmt välkommen till GlimmaHouse härliga gemenskap

För kontakt med Sussi och Glimma, klicka här!

Glimma är framtiden - Du är framtiden - Vi är framtiden.

Glimma inspirerar med Glädje i Rörelse för alla familjer,barn och unga i Dalarna

Glimma skapar förutsättningar för familjer,barn och unga att finna motivation,glädjen och ger redskapen för ett aktiv liv med rörelseglädje.Träning och en hälsosam livsstil ska vara inspirerande och fylld av glädje Vi hjälper till att bygga en god och varaktig självkänsla och på ett lekfullt sätt lära ut vad en långsiktig hälsosam livsstil innebär.

GlimmaHouse är en miljö som är välkomnande för alla och passar alla. Vi lägger stor vikt på det personliga mötet med familjen i fokus där upplevelsen av den egna inre styrkan är det bästa receptet. Det finns många familjer, barn, ungdomar och vuxna ungdomar som behöver vägledning till sundare val och ökat välbefinnande.

Glimma glädje i rörelse

Antal familjer som Glimma har hjälpt med ett friskare och mer hälsosamt liv:

0
Glimmande familjer
motsvarar över
0

personer!

TEAMGLIMMA

Vi bryr oss!

Vi hjälper dig till en positiv självkänsla!

Tillsammans skapar vi hälsosammare livsstil för dig!

Tillsammans Glimmar vi!

DET ÄR VI SOM ÄR TEAMGLIMMA

TeamGlimma är vi som arbetar i Glimma House.Vi är ett handplockat team med utbildningar inom kost, träning och hälsa. Vårt mål är att inspirera familjer, barn och unga till träningsglädje och till en hälsosam livsstil. Med fördjupad kunskap inom olika områden för träning och hälsa kompletterar vi varandra. Vi ger familjer, barn och unga redskapen, motivationen och nyfikenheten till ökat välbefinnande.Vi ses i GlimmaHouse!