Mer fysisk aktivitet

Glimma Barn & Ungdom hjälper barn,ungdomar deras familjer till en bättre och hälsosammare livsstil.

Vi erbjuder er familjer gemensamma aktiviteter utan prestationskrav!

Glimma glädje i rörelse

I GlimmaHouse är barnen och ungdomarna i fokus  och föräldrarna får möjlighet att hänga på.

Gör gott du med

Glimma startades av Sussi Wilen Dacke 2014 och har i dag hjälpt närmare 30 familjer. Glimma finansieras av företag och privatpersoner som vill göra gott. Du som vill stötta oss kan välja mellan olika nivåer, som du kan läsa mer om på vår hemsida.

Personlig utveckling

Syftet med Glimma Barn & Ungdom är att åstadkomma en personlig utveckling, en bestående förändring där personen vågar göra sådant som hen inte vågade tidigare. Det handlar om att nå trygghet, självkänsla och nya gemenskaper. Den fysiska träningen anpassas efter individen, på en nivå som blir genomförbar men ändå utmanande. Den som upplever sig själv klara det som kändes omöjligt, stärker automatiskt sin självkänsla.

 

övervikt dalarna